Osiva

                                                                                                        certif_osiva.jpg

Firma Zetaspol, s.r.o. množí a dodává osiva ozimé pšenice, jarní pšenice, jarního ječmene, nahého ovsa , hrachu, hořčice, máku a jiných speciálních plodin.

  • Moříme osivo
  • Vyrábíme Certifikovaná osiva
  • Dodáváme osiva meziplodin

Spolupracujeme s předními šlechtitelskými a množitelskými firmami v Čechách a na Moravě (Limagrain Central Europe Cereals Hrubčice , RAGT Czech, Selgen, Elita, Saaten Union, KLEE AGRO) a naším cílem je získávat nadějné typy odrůd a udržet vysokou kvalitu konečného výrobku.

 

Moříme osivo

Provádíme moření osiv dle Vašim individuálních požadavků povolenými přípravky

  • máku
  • řepky
  • obilovin
  • luskovin
  • hořčice
  • vojtěšky

 

Provádíme inokulaci sóji metodou "ZETAFIX"

 

Dle zákona o oběhu osiva a sadby č. 219/2003 Sb. jsme registrování jako dodavatelé pod registračním číslem 0211.

Dle zákona o ochraně práv k odrůdám č. 408/2000 Sb jsme zpracovatelé tzv. farmářských osiv.

 

Certifikovaná osiva

Katalog odrůd.jpg